• ✓ Gerichte behandeling
  • ✓ Behandeling in de praktijk óf aan huis
  • ✓ Mogelijkheid tot Fysiofitness

Wij verzorgen valpreventie voor ouderen door middel van onze oefeningen

Wij bieden verscheidende cursussen geënt op het reduceren van valpartijen en/of valangst bij ouderen door middel van oefeningen ontwikkeld voor valpreventie. Deze trajecten worden tevens geheel of gedeeltelijk  vergoed door meerdere zorgverzekeraars. Wilt u weten of dit ook voor u geldt, bekijkt u dan uw zorgpolis. U kunt zich aanmelden voor onze cursussen via de contactinformatie van Fysio Loon op Zand die u hieronder vindt. Zodra wij voldoende deelnemers hebben, organiseren wij de cursus zo snel mogelijk. Wij bieden de volgende cursussen aan:

  • In Balans; intensieve 14-weekse cursus gericht op voorlichting, fitheid en balanstraining.
  • Vallen Verleden Tijd; praktische georiënteerde cursus met hindernisbaan en valtechnieken.
  • Zicht op Evenwicht; kortere cursus gericht op voorlichting, oefeningen en groepsgesprekken.
  • Otago; individueel afgestemd oefenprogramma voor evenwicht, bij u thuis gegeven.

De eerstvolgende reeks cursussen gaan op 18 november 2019 van start; meld u dan ook snel aan! Naast de cursussen is het tevens mogelijk dat geriatrisch fysiotherapeut Annelies Simons als veiligheidsadviseur bij u een huisbezoek brengt. Tijdens dit bezoek brengt zij risico’s op brand, inbraak en voornamelijk het ten val komen in uw woning in kaart. Vervolgens zal zij bij geconstateerde risico’s praktische veiligheidsadviezen geven.

Naam cursusDoelDoelgroepOmschrijvingAantal lessen
In balansVoorkomen van valongevallen.

Subdoelen zijn het bewust worden van het eigen beweeggedrag, verbeteren van de algehele conditie en mobiliteit, en toename van zelfvertrouwen en ontspanning.
Zelfstandig wonende 65-plussers die zich onzeker voelen tijdens het lopen, bang zijn om te vallen en/of al vaker zijn gevallen.Groepscursus bestaande uit voorlichting en beweegoefeningen gericht op algehele fitheid, spierversterkende oefeningen, balanstraining en aandacht voor opstaan en lopen.
De balanstraining is gebaseerd op Tai Chi.
14 weken, totaal 24 bijeenkomsten. Bestaande uit: 1 informatiebijeenkomst van 1,5 uur, 3 cursusbijeenkomsten van 2 uur en 10 weken 2x per week 1 uur beweegtraining (aansluitend ½ uur koffie- en thee moment).
Vallen Verleden TijdVoorkomen van valongevallen.

Subdoelen zijn het bewust worden van valgevaarlijke situaties, verminderen van valangst en verbeteren van activiteitenniveau, mobiliteit en balans.
Zelfstandig wonende ouderen met verhoogd valrisico. In staat om 15 minuten te kunnen lopen zonder loophulpmiddel.
Groepscursus bestaande uit:
- hindernisbaan waarin valgevaarlijke situaties in dagelijks leven worden nagebootst en geoefend;
- sport- en spelvormen voor het oefenen van veilig voortbewegen in een drukke omgeving;
- leren van valtechnieken.
10 bijeekomsten van ongeveer 1 ½ uur.
Zicht op EvenwichtVerminderen van angst om te vallen en vermijdingsgedrag en het vergroten van dagelijkse activiteitZelfstandig wonende ouderen die dagelijkse activiteiten niet meer uitvoeren omdat ze bang zijn om te vallen.Voorlichting, groepsgesprekken en training vaardigheden. En elke les doen zij enkele eenvoudige oefeningen.8 bijeenkomsten van 1 ½ tot 2 uur en 1 terugkombijeenkomst
OtagoVoorkomen van valongevallen.
Subdoelen zijn het verbeteren van het evenwicht in stand en tijdens bewegen, beenspierkracht, algemene conditie, functioneren van algemeen dagelijkse activiteiten, valangst en het zelfvertrouwen tav evenwicht en lopen.
Zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is ook zeer geschikt voor ouderen die al wat kwetsbaar zijn.
Uit onderzoek bleek het programma het meest effectief bij ouderen van 80 jaar en ouder.
Het programma bestaat uit een serie, in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het oefenschema wordt op het individu afgestemd.

Otaga kan ook als groepscursus worden aangeboden.
Standaard is de opzet voor het thuisoefenprogramma 6x huisbezoek per jaar, waarvan 1 intake, en ca. 11 telefonische monitoringsmomenten.


Voorkom risico’s en kies voor onze valpreventie met onze oefeningen voor ouderen

Bij Fysio Loon op Zand is het tevens mogelijk om een zogenaamde Valanalyse te laten uitvoeren. Hierbij kan geverifieerd worden  of u een verhoogde kans heeft om te vallen en welke van de dertien mogelijke factoren hierin een rol spelen. U krijgt vervolgens een gericht advies op basis waarvan u eventueel ook kan worden doorverwezen. Belt u voor meer informatie, een cursusaanmelding, een Valanalyse of een huisbezoek onze praktijk op 0416-361248, of vul het afspraakformulier op onze website in.