De oncologische fysiotherapeut kan u in alle 3 de verschillende fases helpen. De verschillende fases zijn: Curatieve fase, Palliatieve fase en de Terminale fase. De therapie zal zich met name afspelen op de praktijk maar kan ook thuis plaats vinden. In de terminale fase wordt er symptomatisch behandeld en deze zullen zich met name thuis plaatsen vinden. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de overige familieleden en mantelzorgers.